foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 (83) 372-20-29
parafiakakolewnica@wp.pl
Kontakt:

Parafia św. Filipa Neri

w Kąkolewnicy

Licznik odwiedzin

5326589
dzisiaj
wczoraj
w tym tyg.
w ciągu 3 mies.
w tym mies.
w ost. mies.
a l l
728
1894
9753
5304247
27590
69522
5326589

Your IP: 3.236.143.154
2024-06-15 05:01

W Liście św. Jakuba znajduje się polecenie: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15). Kościół uznał w tym obrzędzie jeden z siedmiu sakramentów.


    Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią (por. Hbr 2, 15). Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Ponadto, «jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone» (Jk 5, 15). Przez łaskę tego sakramentu chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa. Jest on w pewien sposób konsekrowany, by przynosić owoc przez upodobnienie do odkupieńczej śmierci Zbawiciela. Cierpienie - następstwo grzechu pierworodnego - otrzymuje nowe znaczenie: staje się uczestnictwem w zbawczym dziele Jezusa.

     Namaszczenie chorych jest sakramentem przeznaczonym nie tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie śmierci. Dlatego Kościół podkreśla, że nie należy nazywać tego sakramentu "ostatnim namaszczeniem". Chory, który został namaszczony i odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. Nawet w ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest też rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Także osoby starsze, u których pogłębia się słabość, powinny szukać przez ten sakrament mocy i wsparcia w Chrystusie.


     Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk - "pokarm na drogę". Przyjęcie Komunii Ciała i Krwi Chrystusa w chwili przejścia do Ojca ma szczególne znaczenie. Eucharystia bowiem jest zaczątkiem życia wiecznego.

   Posługa sakramentalna wśród chorych rozwinęła się dzięki zwiększeniu możliwości pracy kapelanów w szpitalach oraz podjęciu posługi przez tzw. nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.


      Sakrament namaszczenia chorych nadal kojarzy się jednak z niebezpieczeństwem śmierci i nazywany jest często "ostatnim namaszczeniem". Rozpowszechniony jest zwyczaj zwlekania z wezwaniem kapłana do chorego dopiero w chwili agonii. Niewystarczająca jest świadomość duchowej skuteczności namaszczenia chorych. Zbyt często kontakt kapłanów z chorymi ogranicza się do "zaopatrzenia na śmierć".
 

    Stale należy uświadamiać wiernym, że cennym darem dla bliźnich jest udzielanie im pomocy w przystąpieniu do sakramentów. Szczególną troską należy otoczyć chorych, przezwyciężając zabobonne uprzedzenia do sakramentu namaszczenia.

     II Synod Plenarny w Polsce apeluje do wierzących lekarzy i pielęgniarek, aby współdziałali z duszpasterzami, roztropnie informując chorych o powadze ich choroby i potrzebie wezwania kapłana z posługą sakramentalną.

      Udzielanie sakramentu namaszczenia osobom starszym oraz cierpiącym na przewlekłe choroby zaleca się szczególnie z okazji dnia chorych, misji i rekolekcji.

W naszej parafii prosimy zawsze powiadamiać kapłanów o wyjeździe do chorego, prosimy także aby rodziny opiekujące się chorymi w naszej parafii nie odkładały tej posługi sakramantalnej, lecz aby umożliwiły chorym przybycie kapłana z posługą.  


Copyright © 2024 Parafia św. Filipa Neri w Kąkolewnicy Rights Reserved.